Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Specyfika relacji panujących obecnie w naszym społeczeństwie, w tym pewne złagodzenie norm obyczajowych oraz rozluźnienie więzi rodzinnych często prowadzą do konstatacji, że kredyt hipoteczny niejednokrotnie silniej łączy ludzi niż sam związek małżeński.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W niniejszym artykule chciałabym pokrótce przedstawić tematykę powrotu przez małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Jak powszechnie wiadomo przed zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie składają oświadczenia m.in. w zakresie wyboru nazwiska noszonego przez małżonków po ślubie.