Cennik usług prawniczych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponuję elastyczną formę rozliczenia za świadczone usługi.

Szanowni Państwo,

Koszty udzielonej pomocy prawnej ustalane są indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Wysokość wynagrodzenia za wykonaną przeze mnie pracę uzależniona jest od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sprawy, a także nakładu mojej pracy.

Koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej to około 100zł netto.

W razie zdecydowania się przez Klienta na zlecenie mi kompleksowego prowadzenia sprawy, wstępna porada prawna jest gratis.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponuję elastyczną formę rozliczenia za świadczone usługi, uzależnioną od Państwa możliwości finansowych, a także indywidualnych preferencji.

Proponuję następujące sposoby rozliczeń za świadczone usługi prawne:

1) Wynagrodzenie ryczałtowe, polegające na ustaleniu z klientem „z góry” całościowego wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy. Taki sposób rozliczania stosowany jest w sprawach, w których możemy określić potencjalną ilość mojego nakładu pracy, a także przybliżony termin zakończenia prowadzenia sprawy. Zaletą tej formy rozliczenia jest to, iż Klient już na wstępnym etapie ma pewność co do całkowitej wysokości koniecznych do poniesienia kosztów związanych ze zleceniem sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

2) Wynagrodzenie godzinowe, polegające na ustaleniu wysokości wynagrodzenia w zależności od czasu poświęconego na wykonanie określonego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Ten system wynagrodzenia jest preferowany przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.

3) System tzw. „success fee”, polegający na tym, iż część honorarium płatne jest dopiero po pozytywnym dla Klienta zakończeniu sprawy i stanowi uprzednio ustalony z Klientem procent od uzyskanej w toku sprawy kwoty.

Chcesz szczegółów? Zadzwoń pod 606 491 614 i sprawdź jak Ci mogę pomóc!