Separacja, a rozwód

Na wstępie warto w kilku słowach wyjaśnić czym w ogóle jest separacja i jakie są różnice pomiędzy separacją, a rozwodem. Zgodnie z obowiązującym prawem warunkiem orzeczenia przez Sąd rozwodu jest wykazanie, iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Specyfika relacji panujących obecnie w naszym społeczeństwie, w tym pewne złagodzenie norm obyczajowych oraz rozluźnienie więzi rodzinnych często prowadzą do konstatacji, że kredyt hipoteczny niejednokrotnie silniej łączy ludzi niż sam związek małżeński.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W niniejszym artykule chciałabym pokrótce przedstawić tematykę powrotu przez małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Jak powszechnie wiadomo przed zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie składają oświadczenia m.in. w zakresie wyboru nazwiska noszonego przez małżonków po ślubie.