Prawo spadkowe Oświęcim

w tym:

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
– sprawy o dział spadku,
– sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
– sprawy o zachowek,
– doradztwo w zakresie zasad sporządzania i wykonywania praw testamentów, zapisów, poleceń.