Prawo rodzinne i opiekuńcze

W obszarze mojej praktyki znajdują się również sprawy rodzinne, w szczególności:

 • rozwody;
 • sprawy o zwolnienie przez Sąd obcokrajowca z obowiązku przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim,
 • sprawy o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • sprawy o zezwolenie przez Sąd na dokonanie czynności prawnej bez zgody drugiego małżonka,
 • doradztwo w zakresie małżeńskich umów majątkowych, sprawy o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego,
 • sprawy pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka,
 • sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania,
 • sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • doradztwo w zakresie roszczeń kobiet w ciąży wobec ojca dziecka,
 • sprawy o ustanowienie pieczy zastępczej nad dzieckiem.