Prawo nieruchomości Oświęcim

Zajmuję się szeroko pojętym prawem nieruchomości, zagadnieniami własności oraz prawami rzeczowym. Szczegółowy zakres mojej działalności:

– sprawy o zasiedzenie,
– sprawy o zniesienie współwłasności,
– sprawy o ustanowienie, zniesienie lub zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności,
– sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu,
– powództwa windykacyjne ( w tym o eksmisję) – o wydanie nieruchomości,
– powództwa posesoryjne – o ochronę i przywrócenie posiadania nieruchomości,
– powództwo negatoryjne – o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń,
– badanie i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
– dokonywanie wpisów w księgach wieczystych,
– prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów,
– zaskarżenie podwyżki czynszu najmu,
– dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenia,
– sprawy reprywatyzacyjne,
– sprawy o uwłaszczenie,
– zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
– sprawy o ustanowienie zarządcy przymusowego na nieruchomości,
– sprawy o zapłatę nakładów poczynionych na nieruchomość,
– sprawy o zakazanie immisji,
– wynikające z tzw. „prawa zabudowy”,
– rozgraniczeniowe,
– roszczenia wynikające z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości (o wykonanie umowy, o odszkodowanie za niewykonanie umowy).

Poszukujesz adwokata od spraw nieruchomości? Skontaktuj się na 606 491 614 i porozmawiajmy jak Ci mogę pomóc!